søndag 12. februar 2012

Uønskede gjester

Har vært en del spor på plassen som tyder på at det ikke er bare rovfugl som inntar foringsplassen.
Det er tegn til at reven er innom, men den største røveren må være minken. Det er rett og slett en katastrofe med denne innenfor et område hvor våren og hekketid nærmer seg for flere sjeldne arter - innenfor et tildels lite område. Her må tiltak settes i gang for å fjerne denne karen -om ikke hauken hjelper til med dette problemet da ;)


P.g.a aktiviteten fra disse firbente "venner", kommer ikke rovfuglene inn på åtet før lenge etter at solen er gått ned -blir ikke bra bilder av dette da.
Inn mot skogen hos småfuglene er det ellers stror aktivitet ved matfatet...torsdag 9. februar 2012

Hauk og våk i stillingskrig

Den voksne hønsehauk hunnen har ikke vist seg på en stund, men ungfuglene har fine dager ved matfatet, nå da vinteren er kommet og isen har lagt seg på vannet. Potensielle byttedyr har trekt lengre ut mot kysten.


Den ene ungfuglen er en hun, som også er ringmerket. Denne er en del større enn den andre ungfuglen som sannsynligvis er en han (sees på fargen i øyet som går mer mot orange) -hannen må pent holde seg noe mer i bakgrunnen. Denne var ikke ringmerket, og derfor også fra et annet kull unger.


Det er lett å se hvorfor hønsehauken er sjefen ved matfatet. Klørne og nebbet er betydelig kraftigere enn hos musvåken som jakter mest på smågnagere -hauken tar storfugl, hare og ekorn. Eneste ganger musvåken klarer å jage hauken bort fra åtet, er når denne allerede har sett seg ferdig på plassen :)


Håper nå på virkelig fine lyse vinterdager fremover, slik at bildet jeg håper skal sitte når motiv og lys klaffer skal blir mulig....må nok en del mer dager i bua før dette nåes. I mellomtiden er det spennende å bare studere disse fine fuglene, og følge med på deres kamp for tilværelsen :)