lørdag 21. juni 2014

Natur utenfor egen hage

Rundtur rett ut fra egen hage i dag. Her varierer landskapet mellom kulturlandskap, furuskog og store edelløvskoger hvor en finner ordentlig gamle eiketrær.

Et par møter blir det -En nybakt rådyrmor har gjemt småen i et skogholt, og et lite ekorn sitter og drøser på ei grein i skogen.