tirsdag 17. februar 2015

Vill natur i Dalane

Nå til dags leser vi daglig i lokalnyheter om den ene kommunen etter den andre som strides etter å bli den store "fornybare kommune"...Jordbruksdistrikter ser seg nødt(?) til å plusse på inntekter med store vindmølle industriområder i fineste natur. Velger bevisst ikke å kalle dette for "parker", da det er mer riktig å kalle dette for industriområde p.g.a de store inngrepene og anleggene som må til ved etablering av vindmøller. Det gruslegges og planeres, samtidig som det må sprenges frem veier over store områder.
Selvsagt bygges dette noe innover i heia, slik at hytteeiere fortsatt kan tilbringe kvalitetstid i ferien sin, med "inntrykk" av urørt natur...

Dalane ligger helt sørvest mot nordsjøen hvor uendelig mange arter trekker til om vinteren. Mange er totalfredet, og har de siste årene klart å reetablere seg på steder våre forfedre for ikke så lenge siden utryddet hele bestander. Det var rovviltet som måtte unngjelde for "utviklingen" også på den tid.

At vi nå i år 2015 fortsatt er i stand til å rasere naturen rundt oss for berikelse av noen få på bekostning av vår felles natur, er ikke til å fatte av oss som setter pris på naturen rundt oss. Naturvernet glemmes ofte når miljøvernet har første prioritet hos våre politikere.

For Rogaland sin del, er vi viden kjent for unikt naturmangfold spesielt oppe i heier og fjell. Her har også våre rovfugler klart å vende tilbake, eller standhaftig holdt stand. Dette vil i fremtiden bli svært vanskelig å bevare. Større inngrep i vår natur som nå står på trappene m.t.p de enorme vindmølle industriområdene og som er godkjent for oppstart, er noe som aldri uansett tidsepoke er utført i vår nærliggende natur.

Har du ønske om å få oppleve unik natur uten påvirkning av store industriområder, må du skynde deg!
Ung havørn i Dalane


Ung havørn i Dalane

Nylig voksen havørn. Blir det hekking i Dalane?
Reportasje om konsekvens ved at vindmøller etableres i hekkeområdene til havørn (Også Hubro vil påvirkes på samme måte som ørna!).