fredag 14. september 2012

Påbegynt foring av rovfugl

Da er sesongen påbegynt med utlagt åte til rovfuglene. Foringssted er flyttet noe p.g.a de enorme nedbørsmengdene vi hadde sist sesong, hvor taket på kamoflasjehytten måtte benyttes som foringsplass (ikke lett å ta bilder da ;-) )

Nå er også kamoflasjen flyttet et stykke lengre inn mot skogen, og er noe vinklet for bedre lysforhold for vinteren (bedre lys dagtid og kveld).

Nytt viltkamera er satt opp på plassen, og dette sender meg fortløpende MMS på mobil når det registreres aktivitet. Musvåken er allerede flittig gjest, og jeg kan nå plotte inn når tid på døgnet denne er mest aktiv.

Bilde fra viltkamera:


Nedenfor er et MMS bilde mottatt på mobil fra kamera nå i dag, og som viser vannstand som er ekstremt høy etter den enorme nedbøren vi nå har hatt siste dagene, musvåken stresser noe med å trekke åtet opp på tørt land :-)Det er mulig med pent lys så tidlig på sesongen. I bakgrunnen sees kamuflasjen som nå er flyttet. Nå er plasseringen av denne utenfor synsvidden til venstre for bildet:Nå er det bare å krysse fingrene og inderlig håpe på en bedre vestlandsvinter enn den vi hadde sist sesong! Foringsplassen er meget bra den, forutsatt "normal" vinter da... ;-)